Fundacja KSK powstała z mieszanki przyjaźni, pasji, doświadczenia, chęci działania i dzielenia się wiedzą. Zrodziła się również z pragnienia zintegrowania rozproszonych inicjatyw o podobnym charakterze, celem połączenia sił i wspólnego działania.

Zespół Fundacji tworzą trenerzy organizacji pozarządowych oraz specjaliści od lat czynnie działający w III sektorze. Znając specyfikę pracy i działania polskich NGOs, pragniemy swoim doświadczeniem i wiedzą wspierać ciekawe przedsięwzięcia pozarządowe. Chcemy rozpalać chęć do podejmowania wyzwań i aktywnego działania na rzecz swojego środowiska, a tym samym wzmacniać społeczeństwo obywatelskie.

Fundacja KSK działa od 2008 roku. Ma siedzibę w Warszawie, jednak swymi działaniami obejmuje teren całej Polski.

Mamy nadzieję, że drogą wspólnych działań znacząco przyczynimy się do powstania ciekawych inicjatyw pozarządowych na terenie Polski.


Fundacja KSK została założona przez trójkę przyjaciół. Ci przyjaciele to Kasia, Małgosia i Piotr. Oni chcieli razem pomagać innym dlatego założyli fundację. Teraz Fundacja KSK pomaga innym fundacjom, stowarzyszeniom i szkołom.

W Fundacji KSK pracują osoby z dużym doświadczeniem. Te osoby od dawna pracują w fundacjach dlatego mają duże doświadczenie. Te osoby pomagają innym realizować pomysły. Na przykład jeżeli ktoś chce zbudować plac zabaw na osiedlu to pracownicy Fundacji KSK pomagają zdobyć pieniądze.

Fundacja KSK została założona w 2008 roku. Biuro Fundacji KSK jest w Warszawie. Ale Fundacja KSK działa w całej Polsce.

Dlaczego Fundacja nazywa się KSK? Bo założyła ją trójka przyjaciół.
K – Krawczyk Kasia
S- Silny Małgosia
K- Kowalski Piotr
Wszyscy pracowali wcześniej w fundacjach i stowarzyszeniach. Wszyscy chcieli wspólnie pomagać innym fundacjom i stowarzyszeniom. Chcieli też pomagać zwykłym ludziom. Od kiedy założyli Fundację to pomagają.
Fundacja KSK ma wielu współpracowników. Ci współpracownicy również mają duże doświadczenie. Dzięki wspólnej pracy Fundacja KSK realizuje wiele dobrych działań.

Najważniejsze dla Fundacji KSK jest pomaganie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie jest wtedy kiedy wszyscy ludzie dbają o swoje otoczenie. Społeczeństwo obywatelskie jest także wtedy gdy wszyscy ludzie chcą się rozwijać. Fundacja KSK pomaga ludziom, którzy chcą się rozwijać i dbają o otoczenie.

Najważniejsze działania Fundacji KSK to:
1. Dla dzieci i młodzieży
a. Nauka dzieci i młodzieży o społeczeństwie obywatelskim
b. Nauka dzieci i młodzieży języka migowego
c. Organizacja kolonii i zabaw w mieście
d. Przygotowanie książek

2. Dla osób z niepełnosprawnościami
a. Szkolenia „Jak pomagać osobom głuchym”
b. Szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami
c. Sprawdzanie czy urzędy dobrze traktują osoby z niepełnosprawnościami

3. Dla innych fundacji i stowarzyszeń
a. Szkolenia „jak prowadzić fundację”
b. Szkolenia z księgowości
c. Pomoc w poszukiwaniu pieniędzy na działania fundacji

KSK Foundation was created out of a mixture of friendship, passion, experience, willingness to act and to share the knowledge. One of the reasons to found the KSK Foundation was a wish to integrate initiatives of the same nature so that they could work together with combined forces and resources.
Our team consists of trainers of non-governmental organizations and specialists that work in the third sector for years now. Knowing the specifics of the polish NGOs we would like to share our experience and knowledge to support interesting non-governmental ventures. We would like to encourage others to take on the challenges and to actively act for their environment in order to strengthen the civil society.
KSK Foundation has been operating since 2008 with its headquarter in Warsaw but its actions cover the whole territory of Poland.
We strongly believe that working together will significantly contribute to creation of many interesting non-governmental initiatives across Poland.

The name of the KSK Foundation comes from the first letters of the founders’ names: Krawczyk, Silny, Kowalski. Three friend that have been working for many different non-governmental organizations for years have sat themselves o goal: to support interesting ventures of small NGOs. In 2008 they created the KSK Foundation and have successfully achieve that and other goals ever since. A big advantage of the KSK Foundation is that it is supported by friends, acquaintances, volunteers and co-workers that also have a lot of experience in working in third sector. Putting together our experience, our diversity in knowledge, skills and passion we can contribute in development of the third sector and be the part of many ventures.
Our mission is to strengthen the civil society by taking on the activities that lead to it development.

We work in three areas:
1. Educational activities addressed to children and youth, such as:

 • Projects involving economic, social and civic education
 • Projects and trainings on the sign language
 • Camps, trainings, workshops, urban games
 • Publications
 • etc.

2. Actions that aim in equalising chances for people with disabilities

 • Trainings in a field of deaf customer service for librarians, public administration employees, banks, teachers, students and youth.
 • Trainings for people with disabilities
 • Advocacy and watchdog activities e.g. we have coordinated preparation of the Social Alternative Report on the implementation of the UN Convention on the right of people with disabilities in Poland.

3. Laboratory for Supporting NGOs – series of projects and individual activities for small NGOs including:

 • Tracings in a field of organization management, people management, voluntary cooperation, found raising, project management etc.
 • Creating a 1% campaign
 • NGO Starting Package – support in a field of setting up an organization, creating development plans etc.
 • Support in accounting
 • Advisory support in a field of organization management, found raising etc.
 • Acquiring founds, co-creating projects, writing applications etc.
 • Commitment to the work of the Social Dialogue Commission, work in competition committees etc.