Fundacja KSK powstała z mieszanki przyjaźni, pasji, doświadczenia, chęci działania i dzielenia się wiedzą. Zrodziła się również z pragnienia zintegrowania rozproszonych inicjatyw o podobnym charakterze, celem połączenia sił i wspólnego działania.

Zespół Fundacji tworzą trenerzy organizacji pozarządowych oraz specjaliści od lat czynnie działający w III sektorze. Znając specyfikę pracy i działania polskich NGOs, pragniemy swoim doświadczeniem i wiedzą wspierać ciekawe przedsięwzięcia pozarządowe. Chcemy rozpalać chęć do podejmowania wyzwań i aktywnego działania na rzecz swojego środowiska, a tym samym wzmacniać społeczeństwo obywatelskie.

Fundacja KSK działa od 2008 roku. Ma siedzibę w Warszawie, jednak swymi działaniami obejmuje teren całej Polski.

Mamy nadzieję, że drogą wspólnych działań znacząco przyczynimy się do powstania ciekawych inicjatyw pozarządowych na terenie Polski.