Co radzi rada?

Cykle spotkań warsztatowych przygotowujących do gier symulacyjnych, podczas których uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wcielają się w Radę Miasta Stołecznego Warszawy.
W ramach projektu wydawane były także ściągawki – mini książeczki „Co radzi rad? czyli o tym jak skutecznie przemówić na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy”.

Projekt realizowany od 2011 roku dzięki finansowaniu ze środków Miast Stołecznego Warszawy.

O projekcie można także przeczytać we wspólnej publikacji Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz KDS ds. Edukacji pt: „POZARZĄDOWO dla SAMORZĄDOWYCH. Projekty organizacji pozarządowych dla uczniów warszawskich szkół”. Warszawa 2018
Publikacja bezpłatnie do ściągnięcia tu: http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/18322-pozarzadowo-dla-samorzadowych-projekty-organizacji-pozarzadowych-dla-uczniow